Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

Sidhe
4909 65d7 390
Reposted frommerkaba merkaba viagabrielle gabrielle
Sidhe
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacelej celej
Sidhe
7733 c6c9 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou

December 01 2019

Sidhe
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad vianatalkaaaa natalkaaaa
Sidhe
8387 e3cf 390
0880 22c0 390
Sidhe
Prawdziwa kobieta ma zasady, ambicje i plany, szacunek do swojego ciała, kocha bezgranicznie i nie zawodzi. Ma również granicę wytrzymałości i nawet kochając całą duszą, wybierze rozstanie zamiast bycie na drugim planie, upominania się o czyjąś uwagę czy żebrania o gest.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiewidkaa niewidkaa
Sidhe
Sidhe
3439 62ea 390
Reposted fromverronique verronique viainspirations inspirations
Sidhe
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viainspirations inspirations
Sidhe
6290 e073 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabzdzil bzdzil
Sidhe
0964 444b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viagabrielle gabrielle
Sidhe
9762 06bd 390
Reposted frombrumous brumous viaLimysoul Limysoul
Sidhe
6730 80cb 390
Reposted fromexistential existential viaLimysoul Limysoul
Sidhe
9935 66a7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
Sidhe
Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swojego odbicia w duszy drugiego człowieka.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromkrn krn vianiewidkaa niewidkaa
Sidhe
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
— mamtogdzies.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viagabrielle gabrielle
Sidhe
3421 7399 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou
Sidhe
3994 3980 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabrielle gabrielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl