Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

Sidhe
"Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie."
— Aleksandra Stec
Reposted fromdoope doope viaxsneakyx xsneakyx
Sidhe
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vianiskowo niskowo
Sidhe
"(...) jestem zmęczony, nie wiem nic i chciałbym tylko złożyć mą twarz na Twoich kolanach, czuć Twoją rękę na mojej głowie i trwać tak przez całą wieczność".
— Franz Kafka "Listy do Mileny"
Reposted fromhelven helven vianiskowo niskowo
Sidhe

Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk. 

— Jakub Żulczyk
Sidhe
– Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
– Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.
— Olga Frycz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadreamboat dreamboat
Sidhe
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viamyszkaminnie myszkaminnie
2561 8f82 390
Reposted frombrumous brumous viabitemyneck bitemyneck
Sidhe
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viabitemyneck bitemyneck
Sidhe
Przytulam się do niego i jest mi tak, jakbym po długiej podróży wróciła w miejsce, za którym tęskniłam przez całe życie.
— Lori Nelson Spielman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabitemyneck bitemyneck
Sidhe
3456 771a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
0222 aeec 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
6455 6b12 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
2814 b806 390
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
7787 6884 390
Reposted fromloveandsex loveandsex viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
5446 7f28 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
0106 f683 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
6766 3cd6 390
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
8158 422e 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl