Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2014

Sidhe
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek vialittle-things little-things
Sidhe
Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć, tęskność zawrotna przybliża nas. Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwóch planet, cudnie spokrewią się ciała nam
— Edward Stachur
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viajdeg jdeg

July 08 2014

Sidhe
Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, czego zmienić nie mogę; i daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego
— John Green - "Gwiazd naszych wina"
Sidhe
4957 c47b 390
Reposted fromfelicka felicka viazapachsiana zapachsiana
Sidhe
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless vianiemanieba niemanieba

July 05 2014

Sidhe
Oszukał mnie na
trzy tysiące
trzy tysiące dni
które się znaliśmy.
— bukowski
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapoem-orgy poem-orgy
Sidhe
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
Sidhe
Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted frompesy pesy viaemciu emciu

July 04 2014

Sidhe
Ludzie boją się wchodzić w głębsze relacje, bo każde rozstanie generuje głębsze blizny. Bezpieczniejsze jest poruszanie się po powierzchni. Głębiej boli bardziej.
— Adam Pluszka
Sidhe
7288 088e 390
Reposted fromfelicka felicka vialetmego letmego
Sidhe
Czy aż tak łatwo mnie zastąpić?
Reposted fromkonwalia konwalia viazapachsiana zapachsiana
Sidhe
4526 bb80 390
Reposted fromscorpix scorpix viazapachsiana zapachsiana
Nie powinnam Cię była w ogóle dopuścić do siebie. To był mój pierwszy błąd.
Reposted fromdeviate deviate viavstane vstane
Sidhe
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
     
— Przemysław Skokowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viasmaller smaller
Sidhe
Bo na ogół pragnę wrażeń, a z życia wyczyniam bajkę.
— Mam Na Imię Aleksander - Zaufanie ft. Piotr Rogucki
Sidhe
5501 2835 390
Reposted fromMcHarvey McHarvey
2071 c719 390

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromhennaflower hennaflower vianiemanieba niemanieba

June 29 2014

Sidhe
9746 0d08 390
Reposted fromfelicka felicka viacolours colours
Sidhe

"Śnimy, bo nie możemy wytrzymać prawdy".

— Erich Maria Remarque – Łuk triumfalny
Sidhe
Zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.
— Oscar Wilde
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaemciu emciu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl