Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 13 2019

Sidhe
Reposted fromshakeme shakeme viarudelubie rudelubie
Sidhe
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
Sidhe

Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.

Sidhe
8674 593b 390
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viahereyes hereyes
Sidhe
(...) czuję się gorzej na samą myśl
Że ktoś całkiem inny niż ja
A ja to nikt.
— Dawid Podsiadło
Sidhe
Sidhe
Sidhe
4114 d395 390
Sidhe
Sidhe
Sidhe
Sidhe
0165 ec12 390
Sidhe
Reposted fromweightless weightless viaOFFka OFFka
Sidhe
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaOFFka OFFka
Sidhe
3010 2bc2 390
Reposted fromrenirene renirene viaathlin athlin
Sidhe
3684 7fb8 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamaybeyou maybeyou
Sidhe
0527 3b60 390
Sidhe
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
8834 8ca9 390
Reposted frombrumous brumous viagabrielle gabrielle
Sidhe
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl