Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

Sidhe
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viainspirations inspirations
0758 e114 390
Reposted frombackground background viamaybeyou maybeyou
3786 822f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamaybeyou maybeyou
Sidhe
Już się nie obwiniaj. Postępowałaś wtedy tak, jak potrafiłaś. 
— "Emocjonalni"
Reposted fromlovvie lovvie viamaybeyou maybeyou
Sidhe
2934 62f1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viazabka zabka
Sidhe
chciałam być Twoim małym planem na przyszłość. drobną kobietą, którą wielbiłbyś nad życie. oczkiem w głowie, któremu zawsze zapewniałbyś bezpieczeństwo. głodnym człowiekiem, któremu co chwilę musiałbyś przynosić jedzenie. czasem wściekłą osobą, którą potrząsnąłbyś mocno za ramiona i szepnął 'wyluzuj, i tak Cię kocham'. chciałam żyć z Tobą wiecznie i każdego dnia móc kochać Cię bardziej.
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations
Sidhe
Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations
Sidhe
Fotografia nie mówi o tym, czego już nie ma, ale wyłącznie o tym, co z pewnością było. Ta subtelność jest jej wyznacznikiem. (...) Każde zdjęcie jest świadectwem istnienia.
— Roland Barthes La chambre claire
Reposted fromvaporous vaporous viamaybeyou maybeyou
Sidhe
0989 57f7 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamaybeyou maybeyou
Sidhe
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Marek Hłasko
Reposted fromniente niente viamaybeyou maybeyou
Sidhe
9272 f613 390
Sidhe

Będziesz kiedyś bardzo szczęśliwa. - powiedziało życie - Ale najpierw sprawię, że będziesz silna.

— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagabrielle gabrielle
Sidhe
5943 5429 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagabrielle gabrielle
Sidhe
Reposted fromshakeme shakeme viasmaller smaller
Sidhe
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
Sidhe
6311 bea0 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Sidhe
2210 0aac 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaybeyou maybeyou
Sidhe
0254 a19a 390
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viamaybeyou maybeyou
Sidhe
To co jest między dwoma osobami, mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamaybeyou maybeyou
Sidhe
0297 aefe 390
Reposted frommalice malice viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl